Jacobsbrug

Deze brug over de Oude Gracht verbindt het Jacobskerkhof met de Jacobijnenstraat. Men beweert dat de brug is aangelegd om de paters vanuit het klooster van de Jacobijnen gemakkelijker toegang te geven tot de Jacobikerk (voor de reformatie Sint-Jacobskerk).

Beeld

In een beeldnis aan de voorgevel van het voormalige Sint Jacobusklooster staat nog altijd een beeld van Jacobus de Meerdere.

Beeld

De kale plek die achterbleef na het sterven van een perenboom, achter het voormalige St.-Jacobusgasthuis aan de Oudegracht 213 in de Utrechtse binnenstad moest worden opgevuld. Een buurtcommissie boog zich over de gewenste opvulling van de lege binnenplaats en besloot tot een symbolische oplossing: er moest een beeldje komen dat verwees naar de Jacobuspelgrimage. Drie […]

Sint-Jacobusklooster

Aan de Broekhovenseweg stond het klooster van de zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus (ofwel de zusters van Moerdijk). Het klooster was gewijd aan Jacobus de Meerdere. Een beeld van de apostel staat nog altijd op de gevel van het pand dat nu dienst doet als Acupuntuur Praktijk. Het klooster is gebouwd in 1928 […]

Paxtafeltje

Paxtafeltje met Jacobus van Compostela. Het is mogelijk gemaakt in Spanje of Frankrijk in de tweede helft van de 15e eeuw (1450-1499). Bedevaartgangers naar Compostela verenigden zich na terugkeer in Jacobusbroederschappen. Zo’n broederschap had in een parochiekerk veelal een eigen altaar. Rondom dit altaar werden de leden na hun dood begraven. Dit ivoren paxtafeltje is […]

Schilderij

Dit schilderij van de hand van de lokale schilder Hans Hazebroek dateert uit 1998.

Beeld

In het enorm rijk versierde altaar in de Sint-Willibrorduskerk zijn, naast enkele taferelen uit het leven van Christus, ook alle apostelen terug te vinden. In het midden staan 4 apostelen rondom het tabernakel. Rechts onder, met boek en zwaard is Jacobus de Meerdere.

Beeld

Het beeld is gemaakt in 1912-1913 door de Bossche beeldhouwer/houtsnijder Hendrik van Geld. Het is neogotiek van uitzonderlijke kwaliteit. De apostelbeelden van het Sebaldusgraf in Neurenberg hebben als voorbeeld gediend. Jacobus heeft een staf in zijn linker hand en zijn hand is daarbij verborgen onder zijn mantel. Opvallend is dat aan de staf niet een […]

Apostelbalk

In de rijk versierde Sint-Willibrorduskerk bevindt zich in het middenschip ook een apostelbalk, als verbindingsstuk tussen de koorwanden. Het is niet gemakkelijk de afzonderlijke apostelen te onderscheiden. Jacobus de Meerdere zou direct links, naast het kruis in het midden, staan.

Sint-Jacobus Major kerk (r.k.)

De kleine kruiskerk is opgetrokken in wit geschilderde baksteen, in de volksmond Het Witte Kerkje genoemd. Qua bouwstijl doet het gebouw nog het meeste denken aan een noodkerk of patronaatsgebouw. De dwars op de kerk aangebouwde toneelzaal versterkt deze uitstraling. De rondbogen in de ramen en de dakruiter geven een vermoeden van de oude status […]