Sint-Jacobskapel

Op de plaats van de huidige Lodewijkkerk werd in 1477 een kapel van het Sint Jacobsgasthuis gesticht, gewijd aan Sint Jacob. Kapel en gasthuis werden in 1547 verkocht aan de parochie van de Pieterskerk en vervolgens in 1567 aan de stad Leiden, die de kapel vervolgens tot graanpakhuis en later tot Saaihal bestemde. De voorgevel […]

Beeld

Aan de linker- en rechterkant zijn in de kerk houten beelden van de twaalf apostelen, elk met zijn attribuut, te zien. De twaalf beelden dateren uit 1846. Het beeld van Jacobus de Meerdere vindt u aan de rechterzijde, links van het Maria-altaar. Jacobus is herkenbaar aan zijn staf met kruik.

Stempel

Op het stempel van de Jacobuskerk in Renesse is tegen een achtergrond van een Jacobsschelp, de torenzijde van de kerk afgebeeld en als tekst is het opschrift van de luidklok aangebracht. Salvatrix seculi, Stella maris succure ora nobis (Redster der eeuw, sterre der zee, wees onze hulp). De Jacobuskerk te Renesse is stempelpost voor de […]

Sint-Jacobus de Meerdere kerk (r.k.)

Driebeukige neoclassicistische kerk met een rond gesloten koor en een ingebouwde vierkante westtoren met ingesnoerde spits. Volgens oude bescheiden had Roosteren in de 14e eeuw een eigen parochie, waarvan de oorsprong wellicht al teruggaat tot de 12e of 13e eeuw. Rond 1840 werd de toenmalige kerk van Oud-Roosteren afgebroken. De huidige kerk, een goed voorbeeld […]

Gevelsteen

In de nis boven de hoofdingang van de kerk zal in de katholieke periode waarschijnlijk het beeld van Jacobus de Meerdere hebben gestaan. Nu de kerk officieel een stempelplaats is voor pelgrims naar Santiago de Compostela wordt het gesierd met een Jacobusschelp vervaardigd door Ineke Streefland.

Jacobuskerk (p.c.)

Als gevolg van de Ramp in 1953 raakte de Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk (Schouwen-Duivenland) dusdanig gehavend dat besloten werd tot afbraak. Na gedurende enige jaren de kerkdiensten in een houten noodkerk uit Zwitserland te hebben gehouden nam de gemeente op 18 april 1958 een nieuw kerkgebouw op dezelfde plaats als de vorige in gebruik. In […]

Monument

Dit monument markeert het beginpunt van het Jacobspad, dat loopt van Uithuizen naar Hasselt in de kop van Overijssel. Daar eindigt ook het Friese Jabikspaad, dat loopt van Sint-Jacobiparochie naar Hasselt. Het monument bestaat uit een op een zuil liggende schelp en een pelgrimsstaf met een daaraan hangende tas. De tekst op het monument dat […]

Jacobuskerk (p.c.)

De Jacobuskerk is een gotische kerk, gebouwd in de l6e eeuw. Het is niet de eerste kerk op deze plaats. Er moet al eerder een, waarschijnlijk romaanse, kapel hebben gestaan, want in de “Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden” (1753) wordt vermeld, dat in 1207 een zekere Jan van Renesse voor het hoofdaltaar van de kerk […]

Zegel

Op het in 1961 op voorstel van Ds. J.J. Kalma ontworpen kerkzegel van de Hervormde Gemeente van Wommels zien we Jacobus wandelend door de Friese weilanden in de Greidhoek.

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

Reeds in 1380 was er in Den Dungen een kapel. In 1452 werd deze kapel verbouwd tot wat tegenwoordig het priesterkoor van de kerk is. Deze nieuwe kapel was aan Sint-Jacobus de Meerdere gewijd. Ze werd spoedig te klein en in 1533 werd een schip aan het koor gebouwd, waartoe de voorgevel van de kapel […]