Between Saint James and Erasmus

This volume is divided into four sections: late medieval devotions in the Netherlands; medieval Christians pilgrimages, the medieval cult of St. James the Great; and Erasmiana.

Pelgrimstochten

De bedevaarten zijn weliswaar in de praktijk gedurende de Middeleeuwen gemeengoed geweest, nimmer werden zij echter zonder bedenkingen aanvaard. Evenals andere uiterlijke tekenen van het geloof zijn de bedevaarten aanvankelijk slechts schoorvoetend in de christelijke kerk getolereerd. De kritiek van tijdgenoten op de bedevaarten vergeet de auteur dan ook niet als hij ingaat op oorsprong, […]

Opgelegde bedevaarten

Bedevaarten vormen een bijzonder verschijnsel van uiterlijk geloofsleven. Nergens, behalve in een deel der Nederlanden en in enkele Zwitserse streken, werden deze blijken van geloof zo institutioneel in zoenen en correcties in de rechtspraktijk opgenomen. Dat verschijnsel wordt in dit werk op uitvoerige wijze uiteengezet en beschreven. Deze strafvorm vond haar oorsprong in kerkelijke gebruiken, […]

Santiago de Compostela in woord en beeld

‘Het lichaam van de apostel Jacobus is begraven in Spanje dicht bij de zee aan het uiteinde van de wereld’. Deze mare ging vanaf de negende eeuw als een lopend vuurtje door Europa. Niemand minder dan de machtige keizer Karel de Grote zou het apostelgraf aan de ongelovigen hebben ontworsteld en daarmee het sein tot […]