Pellegrino e nuovo apostolo San Francesco nel Camino di Santiago

Dit boek heeft dezelfde inhoud als het Italiaanse boek met de titel “Peregrino e novo apóstolo San Francisco no caminño de Santiago”. Echter bij dit boek zijn er vertalingen opgenomen in : Gallicisch, Spaans en Engels en ook een catalogus van de afbeeldingen in de genoemde talen