Compostela

De CD is een reconstructie van een vesperdienst die mogelijk geklonken heeft in de kathedraal van Santiago. De onderdelen van deze diesnt zijn: 1. Hymnus peregrinorum Dum Pater familias. 2. Conductus processiones Resonet nostro domino catera 3. Antiphona Ad sepulcrum beati Jacobi en Psalmus Laudate pueri dominum 4. Antiphona O quanta sanctitate  et gracias en […]

Boek van Sint-Jakob, Het

De tekst van de Codex gedeeltelijk vertaald naar het Nederlands. Met name het verhaal van Turpijn dat Compostela in verband brengt met Karel de Grote en Roeland.

Liefdewerk tot in eeuwigheid

Dit boek werd door Wim Cerutti tijdens de presentatie in Haarlem op 6 november 2015 aan de bibliotheek van het Genootschap geschonken omdat de bibliotheek een kleine bijdrage had geleverd in de informatievoorziening van de auteur.