Vertrouwenspersonen

Social Share

Vertrouwenspersonen voor het Genootschap van Sint Jacob
 

De vele activiteiten binnen het Genootschap kunnen worden gerealiseerd door de inzet van een groep van meer dan tweehonderd vrijwilligers.
Nagenoeg altijd in goede harmonie, maar heel soms leidt een verschil in inzicht tot een conflict dat ook door het bestuur niet tot tevredenheid kan worden opgelost.
 

In het Handboek voor Vrijwilligers is een paragraaf opgenomen over conflicthantering. Daarin wordt de mogelijkheid geboden vertrouwenspersonen in te schakelen indien daaraan behoefte mocht zijn.
De vertrouwenspersonen zijn ook direct te benaderen. Dit geldt ook in geval van grensoverschrijdend gedrag.
 

Uw vertrouwenspersonen zijn:

 
Thijs Evers                 Ellen Omvlee            
Contact: Klik hier voor het contactformulier   Contact: Klik hier voor het contactformulier
Telefoon: 06 14 50 21 33   Telefoon: 06 52 37 86 81

 

Gebruik van het contactformulier heeft onze voorkeur.