Glas-in-loodraam

In de Sint-Jozefkerk zijn 6 gebrandschilderde ramen, waarop telkens twee apostelen zijn afgebeeld. Deze ramen zijn in de jaren vijftig van de 20e eeuw gemaakt door de Zeister glazenier Willem Mengelberg. Hij is ook de maker van de glas-in-loodramen met afbeeldingen uit het leven van Sint-Jacobus in het Zorgcentrum Sint-Jacob in Amsterdam. Jacobus is zittend […]