Beeld

De Sint-Oswalduskerk in Zeddam bezit een in hoog reliëf gesneden houten retabel, afkomstig uit Antwerpen (1510-1515). Het is een van de weinige bewaard gebleven laatmiddeleeuwse altaarstukken in ons land. Het bestaat uit een vijftal gebeeldhouwde panelen. Alle apostelen zijn terug te vinden in de hollijsten die de panelen omgeven; Jacobus rechts in de hollijst van […]