Sint Japiksdyk

Deze straat ligt haaks op de Sint Jacobsvaart, middenin een nieuwe wijk. Over het verband met Jacobus is verder niets bekend.

Sint-Jacobsvaart

In Winsum is de Sint-Jacobsvaart te vinden. Over de herkomst van deze naam is verder niets bekend.