Sint Jacobskerk

Roemeling noemt in de lijst in bijlage 7 Jacobus als patroonheilige van de kerk in Warten (Wartena). In het tweede deel (Annex of zgn. Corpus) met een overzicht per plaats geeft hij de patroonheilige als onbekend aan. Kortom het is dus niet geheel duidelijk. Misschien komt uit nader onderzoek nog eens uitsluitsel. De huidige kerk […]