Sint Jacobskerk

Roemeling geeft aan dat de kerk in Warstiens Jacobus als patroonheilige had. De kerk, waarvan een luidklok uit 1252 bewaard is gebleven in het Nationaal Beiaard Museum in Asten, is in 1882 vervangen door het huidige kerkgebouw. In de Beneficiaalboeken uit 1543 wordt ook dit patrocinium vermeld (onder Wersteens). De afbeelding komt uit de collectie […]