OLV en Jacobuskerk-a

In de 12e eeuw stichtten de monniken van de Cisterciënzer Abdij Ter Duinen, bij Koksijde (B), een uithof in de vorm van een agrarisch bedrijf (grangria) op een shor op de westpunt van het voormalige eiland Rilland, aan de noordzijde van de Honte (de huidige Westerschelde). Zij bedijkten het gebied stapsgewijs en stichtten begin 13e […]

(OLV en Jacobus)kerk-b-(p.c.)

Na de brand in 1589 werd de kerk in Waarde weer opgebouwd. Van de tweebeukige hallenkerk werd alleen de zuidelijke beuk, die de brand redelijk had doorstaan, hersteld en ingericht voor de protestantse eredienst. De toren was niet beschadigd. De huidige kerkelijke gemeente gebruikt de vroegere patrocinia niet meer. Zij worden alleen genoemd in historische […]