Beeld

Eén van de vier katholieke kerken in Volendam is de St.Vincentiuskerk. In het verleden werd de kerk meerdere keren verbouwd. Nimmer was het de bedoeling daar een monumentale kerk neer te zetten, noch in bouwkundig opzicht, noch uit kunstzinnig oogpunt. Ook het interieur van de kerk met de altaren, beelden, kruiswegstaties en verschillende kunstvoorwerpen getuigt […]