Sint Jacobusschool

De Sint-Jacobusschool is genoemd naar de patroonheilige van de kerk in het dorp. Het is de enige basisschool in het dorp en de leerlingen zijn geenszins allemaal van katholieke huize.

Beeld

Het Jacobusbeeld in de Sint-Jacobuskerk is een uit lindenhout gesneden, in pastelkleuren gepolychromeerd neogotisch beeld. Jacobus is herkenbaar aan zijn gebruikelijke attributen: staf met kalebas in zijn rechter hand en een boek in zijn linker hand. Een hoed ontbreekt, evenals een schelp.

Glas-in-loodraam

Het glas-in-loodraam in de Sint-Jacobuskerk in Valburg is van de glazenier P. Barten (1949): een eenvoudig, kleurrijk raam, waar de schelpen aanduiden, dat het betrekking heeft op Sint-Jacobus.

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

De huidige kerk heeft een voorganger uit 1802, een eenvoudig zaalkerkje. In 1832 is Valburg een zelfstandige parochie geworden. De huidige kerk is een neogotische kerk van de architect A. Tepe. Hij is in 1888 in gebruik genomen.

Muurschilderingen N.H.Kerk

Valburg – Hervormde kerk Kerkplein 6, 6675 BT Valburg ontstond rond het begin van de jaartelling op een rivierduin die boven de omgeving uitstak. Veelvuldige overstromingen legden rondom deze rivierduin vruchtbare laagjes slib neer. Iets wat overal in het stroomgebied tussen de rivieren voorkwam. De grond bleek uitermate geschikt voor fruitteelt. De kerk van Valburg […]

Jacobuskerk (p.c.)

De oorspronkelijke kerk dateert uit het midden van de 11e eeuw. De toren en het schip zijn rond 1250 in romaanse stijl aangepast. Nog weer twee eeuwen later werd een koor in gotische stijl toegevoegd. Tijdens de reformatie is de kerk overgegaan naar de protestanten. Bij de restauratie van 1968-1971 zijn wandschilderingen te voorschijn gekomen. […]