Beeld 2

Dit Jacobusbeeld is een geschenk van de parochie aan de pastoor bij gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum. Deze pastoor heeft zich ingespannen om de viering van de feestdag van Jacobus in zijn parochie ingang te doen vinden.

Beeld 1

Dit beeld van Jacobus de Meerdere, de patroonheilige van deze kerk, valt op door de vergulde mantel. Jacobus draagt geen hoed, wel heeft hij in zijn rechterhand een staf met een kalebas. Naast zijn rechtervoet staat een model van de aan hem gewijde kerk.

Sint-Jacobus de Meerdere Kerk-c (r.k.)

De Rooms-Katholieke kerk ‘Heilige Jacobus de Meerdere’ staat aan de Hoofdstraat West in Uithuizen. Ter vervanging van een schuurkerk kwam de neogotische kerk gereed in 1861. De architect was Johan Schepers. De pastorie naast de kerk is in 1864 aanbesteed en gebouwd. De toren,die naar verhouding niet hoog is, kreeg in 1861 een luidklok, gegoten […]

Gewelfschildering

Bij de restauratie in de jaren 1972-1977 werden in het gewelf van koor een aantal wandschilderingen blootgelegd. Een daarvan was een voorstelling van Jacobus met de pelgrimsstaf. Of de kerk nu op grond van deze vondst oorspronkelijk gewijd was aan Jacobus of toch aan Dyonisius blijft nog onduidelijk. De Stichting Oude Groninger Kerken die nu […]

Jacobikerk (p.c.)

De kerk is volgens de traditie oorspronkelijk gewijd geweest aan Jacobus de Meerdere. Volgens vroeger en meer recent onderzoek zou de kerk echter gewijd geweest zijn aan Dionysius, een Franse heilige. De onenigheid over de patroonheilige speelt al minstens vanaf 1664. De huidige kerkelijke gemeente gebruikt de naam “Jacobikerk”, bijvoorbeeld ook op het naambord op […]