Sint Jacobus de Meerderekerk a

Voor de reformatie (1572) kerkten de inwoners vam Tuitjenhorn in de aan H. Christina gewijde kerk in het nabij gelegen Kerkbuurt. Na 1572 werd het openlijk belijden van het rooms katholieke geloof verboden. In Tuitjenhorn kwam men bijeen in een schuur. In 1657 werd Tuitjenhorn een statie en de eerste pastoor-missionaris was Jacobus Gael die […]

Beeld 3

Op de rugkant van de preekstoel is een beeld van Jacobus de Meerdere geplaatst. Jacobus draagt een lang kleed, in zijn rechter hand heeft hij een staf en in zijn linker een boek. Achter zijn hoofd is een nimbus aangebracht als algemeen teken van zijn heiligheid.  

Beeld 1

Een beeld van Sint-Jacobus met in zijn ene hand de pelgrimsstaf, in de andere een boek.

Schelp

Deze schelp, op 13 oktober 2001 aangebracht in de buitenmuur van de kerk, is vervaardigd door de beeldhouwer Rino van Voorbergen.

Sint-Jacobus de Meerderekerk b

Na 1854 kwam het plan op om een nieuwe kerk te bouwen in Tuitjenhorn. In 1857 stelde Gerardus Groot kosteloos een stuk land tegenover de schuilkerk ter beschikking. Na het afwegen van voors en tegens besloot de bisschop van Haarlem dat de nieuwe kerk gebouwd moest worden op de plek waar de schuilkerk stond. Door […]

Luidklok

De klok is een werkstuk uit de gieterij van Petit & Fritsen en dateert van 1859. Het is de enige klok hier, ze werd in de oorlog blijkbaar niet geregistreerd. Een bijzondere klok qua historie want heel, heel veel van het klokkenbezit dat uit de 19e eeuw dateerde verdween gedurende WO II. De onderdoorsnede van […]

Stempel

Sigilium parochiae S. Jacobi Majoris, Tuitjenhorn Afbeelding van Sint-Jacobus met staf en pelgrimshoed.

Pasteltekening

Deze tekening is gemaakt door Luuk van ‘t Hoff aan de hand van het beeld van St. Jacobus op het hoofdaltaar. De tekening hangt rechts bij de ingang van de kerk.

Beeld 2

Het beeld, gemaakt in Kenia, is uitdrukking van de intensieve band van deze parochie met Kenia. Het symboliseert deze verbondenheid. Het is ingezegend op 25 juli 2010.