zegel Andreasparochie Sluis met jacobsschelp

Stempel van de St.Andreasparochie, West-Zeeuws Vlaanderen. Het is in 2017 ontworpen door Rino Pieters uit Ardenburg, in opdracht van genoemde parochie. De afbeelding op de stempel is voorzien van een jacobsschelp. De stempel ligt inmiddels bij de balie van het museum Het Belfort, Groote Markt 1 te Sluis. Pelgrims die een stempel willen kunnen daar […]

Plaquette Via Brugensis

Plaquette, aangebracht op de zijgevel van Museum Bizarium in Sluis. Het beschrijft het feit en de geschiedenis van een aanvoerroute naar Santiago via Sluis en Brugge.

Sint Jakobsstraat

Deze straat liep van de dijk langs het Zwin (Hoogstraat) stadinwaarts tot de Dinsdagstraat. Het was een verbinding naar de aanlegplaatsen voor schepen in het Zwin.

Sint Jakobssteeger

Het verlengde van de Sint Jakobsstraat vanaf de Hoogstraat naar het water van het Zwin was de Sint Jakobssteeger. Een steeger was eigenlijk  een steiger of trap, die van de Hoogstraat naar het Zwin leidde om bij een aangemeerd schip te kunnen komen. Door de verzanding (opslikking) van het Zwin werden deze steegers steeds verderop […]

Korte Sint Jakobsstraat

De korte Sint Jakobsstraat was het verlengde van de Sint Jakobsstraat van de Dinsdagstraat tot de Zuiderdijk of Oude Dijk. In deze Korte Sint Jakobsstraat werd de Vlasmarkt gehouden. In de Dinsdagstraat (ook het Windgat genoemd) werd op dinsdag markt gehouden in koren, hoenders, eieren en zuivel. Tussen de Oude Dijk en de Hoogstraat, pal […]

Sint Jakobsstraat over de dijk

De Korte Sint Jakobsstraat zette zich over de Oude Dijk voort als de Sint Jakobsstraat over de dijk of bezuiden ‘sdijks. Dat was het meer landelijke deel van Sluis.

Sint Jakobspoort

De Sint Jakobspoort bevond zich aan de waterzijde van de Sint Jakobssteeger.  

Sint Jacobsgasthuis 1

In 1478 verklaarden de deken en vinders van het Sint Jacobsgilde van de schuitlieden dat hun gilde tot de oudsten van de stad Sluis behoorde. Het gilde had zelf een Sint Jacobsgasthuis gehad waar de gildebroeders pelgrims en zieke lieden plachten op te vangen. Omdat het in het citaat in de bron in de verleden […]

Sint Jacobsgasthuis 2

Het Sint Christoffelgilde van de vrije schipmannen, schiplieden of piloten beheerde het Sint Christoffelgasthuis. Dit gasthuis was in 1554 al sterk in verval en werd gerepareerd. Bij het gasthuis stond een kerk. In 1579 werd het erf van het gasthuis en van de toen al verdwenen kerk verkocht. In de 16e eeuw werd het Sint […]

Sint Jacobsaltaar

In de Sint Janskerk stond een altaar voor Sint Jacob. De Sint Janskerk was gewijd aan Johannes de Doper en er zou zijn hoofd als relikwie in deze kerk aanwezig zijn geweest. Door een onzorgvuldige loodgieter raakte de Sint Janskerk in 1811 in brand en brandde geheel af. Alleen de fundamenten zijn nog behouden. Op […]