Sint Jacobsgilde

Wanneer u in het Zeeuws Museum in Middelburg een fraaie zilveren beker ziet staan met een figuurtje van Jacobus op het deksel fronst u vermoedelijk uw wenkbrauwen wanneer u leest dat de beker toebehoorde aan het Sint Jacobsgilde in Sint Maartensdijk en in 1595 gemaakt is. Dat is ruim 20 jaar na de Reformatie. Zo’n […]

Sint Jacobsaltaar, -officie en -vicarie

In de Sint Maartenskerk bestond in 1483 een aan Sint Jacob gewijd altaar. In dat jaar werd door de priester Johannis Nicolaus Outghersz een officie gesticht op het Sint Jacobsaltaar. Het officie werd in de periode 1485-1528 gedoteerd met renten en land in Sint-Maartensdijk en Poortvliet op Tholen en op Duiveland. Het officie had eenzelfde […]