Sint Jacobs Gasthuis 1a

Het Sint Jacobs Gasthuis wordt voor het eerst vermeld in een akte van 5 september 1276. In deze akte draagt Aleida, zuster van Graaf Willem II van Holland en weduwe van Jan van Avesnes, het patronaatsrecht van de (door haarzelf in 1262 gestichte) parochiekerk van Schiedam en de kerk zelf over aan het door haar […]

Jacobusaltaar

In de kapel van het Sint Jacobs Gasthuis stond een altaar gewijd aan Jacobus. Vooralsnog is niet bekend of de kapel zelf ook (Sint) Jacobskapel genoemd werd. Na de reformatie was het afgelopen met de katholieke eredienst in de kapel. Ook in de nieuwbouw van het Sint Jacobs Gasthuis eind 18e eeuw was een kapel […]

Sint Jacobs Gasthuis 2

In 1934 verhuisde het Sint Jacobs Gasthuis naar nieuwbouw aan de Burgemeester Knappertlaan, waar het voldeed aan een meer eigentijdse standaard.  In 1997 vond een renovatie plaats. Inmiddels laat men Sint weg uit de naam en maakt het Jacobs Gasthuis onderdeel uit van de Frankendaalgroep.

Grote- of Jacobuskerk/Dorpskerk

De laat-gotische kerk uit de 14e eeuw is gebouwd als Jacobuskerk in het voormalige dorp Kethel. Het onderste deel van de toren stamt uit de 13e eeuw. In het eerste kwart van de 16e eeuw werd de huidige kerk gebouwd. Na de reformatie kwam deze kerk in 1578 in handen van de protestanten en werd […]

Jacobusbrug

De Jacobusbrug is aangelegd in 1896 als verbinding tussen de West-Abtspolder en de Joppelaan richting de Sint-Jacobuskerk aan de Kerkweg. De brug is vernoemd naar deze kerk. Deze kerk was de opvolger van de middeleeuwse Sint-Jacobuskerk aan het Noordeinde, sinds de reformatie aangeduid met “Dorpskerk”.

Sint Jacobs Gasthuis 1b

Het voormalige Sint-Jacobs Gasthuis huisvest nu het Stedelijk Museum van Schiedam. Het gasthuis was uitsluitend bedoeld voor arme bejaarden en zieken. Aan het einde van de achttiende eeuw werd het gebouw van het gasthuis gesloopt om plaats te maken voor het huidige neoclassicistische gebouw van de van oorsprong Italiaanse architect Jan Giudici (1746-1819). Het is […]

Beeld

In de Sint-Jacobuskerk in Schiedam/Kethel zijn enkele stenen beelden, waaronder een beeld van Sint-Jacobus, ca 160 cm hoog, van J. Maas.

Glas-in-loodraam

Rondom in de kerk zijn 12 ronde gebrandschilderde ramen met afbeeldingen van de apostelen, waaronder Sint-Jacobus. Deze ramen, doorsnee ongeveer 60 cm, zijn gemaakt door de glazenier Asperslag.

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

De Sint-Jacobuskerk in Schiedam/Kethel is ontworpen door architect A.C. Bleys en gebouwd in 1889/1990. Deze neoromaanse kerk is een unicum in het westen van het land en staat op de landelijke monumentenlijst. Het exterieur is bekleed met bruine baksteen, het interieur is opgebouwd en bekleed met gele mergelblokken. De lengte van de kerk bedraagt 45 […]