Glas-in-loodraam

De parochiekerk OLV ten Hemelopneming in Renkum is in 1922-1923 gebouwd door Jos Cuypers in de neogotische stijl. Renkum kent een lange traditie van Mariabedevaarten. Het object van verering is een houten Mariabeeld uit de 14e eeuw. Zie de links voor uitgebreidere informatie over de geschiedenis van het beeld, de bedevaarten en de katholieke kerk […]