Sint Jacobsstichting

Kapelaan Jacob Gillissen had in Woerden een ziekenhuis opgericht dat in handen kwam van de Kleine Zusters. Hij werd kapelaan in Oudewater en wilde daar ook een ziekenhuis beginnen. De Sint Jacobsstichting zamelde geld in voor het stichten van een ziekenhuis in Oudewater en kapelaan Gillessen spoorde de parochianen aan tot donaties.

Sint Jacob Ziekenhuis

Op initiatief van kapellaan Jacob Gilissen werd geijverd voor de stichting van een ziekenhuis in Oudewater. Vooruitlopend op het gereedkomen van het Sint Jacob ziekenhuis begonnen de Kleine Zusters in 1926 al met zorg aan huis in Oudewater. Het Sint Jacobsziekenhuis kwam gereed in 1927 en tot 1976 werd het geleid door de Kleine Zusters. […]