Maria- en/of Jacobskerk b

Roemeling geeft aan dat de oorspronkelijke patroonheilige(n) van de uit 1415 stammende Sint Hippolytuskerk in Olterterp, Maria en of Jacobus zou(den) kunnen zijn op grond van de dedicatie van de luidklok uit 1448. Hij vermoedt dat, omdat de verering van Hippolytus pas later kwam. Hij trekt daarbij een parallel met Middelstum waar Hippolytus Maria heeft […]

Luidklok

Roemeling vermeldt dat de luidklok uit 1448 van de Hippolytuskerk in Olterterp is opgedragen ter ere van Maria en Jacobus.

Maria- en/of Jacobskerk a

Roemeling vermeldt dat de kerk in Olterterp vermoedelijk al in de 12e eeuw gesticht is. Deze kerk is in 1500 vervangen door de huidige. Volgens de Fryske Âlde Tsjerken (de huidige beheerder) zou dat al in 1415 gebeurd zijn. Op grond van de dedicatie van de luidklok uit 1448 vermoedt Roemeling dat die 15eeeuwse kerk […]