Schildering

De schildering is aangebracht op de binnenzijde van het linker luik van het hoofdaltaar van de Sint-Willibrordkerk. Het altaar is een geschenk van de weduwe Helena Hesse, geboren Muurlink en mej. Henrica M. Muurlink. Op de binnenzijde van het rechter luik staan afgebeeld de H. Helena en de H. Henricus, de naamheiligen van Helena en […]