St Jacobstraatje in Oirschot

  In een Memorie van Successie uit 1832 wordt melding gemaakt van een St Jacobsstraatje in Oirschot. De tekst luidt als volgt: Memorie van Aangifte der Nalatenschap van Diliana Merks. Ik, ondergetekende Hendrik van Nuenen, wonende te Oirschot, Provincie Noord-Braband, kiezenden domicilium in mijnen Woning te Oirschot, wijk Kerkhof nr. 247, verklaar dat de Nalatenschap […]

Huis Sint Jacob

Dit huis uit het begin van de 18e eeuw in de Dekanijestraat 3 draagt als naam ‘Sint Jacob’.