Sint-Jacobsbrug

Over de naamgeving van deze brug zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekend.