Gemeentewapen

De gemeente Manaldumadeel had het gemeentehuis in Menaldum. In 2018 ging Menaldumadeel met Franekeradeel, Het Bildt en een deel van Littenseradeel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het gemeentewapen van Menaldumadeel toonde o.a. een Jacobsschelp. Dat is een verwijzing naar de ligging van Menaldumadeel aan de voormalige Friese Middelzee. Jacobus was de beschermheilige van vissers […]