Beeld

De bouw van het huidige kerkgebouw begon in maart 1901. Al voor de Tweede Wereldoorlog was er sprake van de aanwezigheid van de koorbanken met de dertien beeldjes. In 1938 werd een beeld van Sint Thomas in bruikleen uitgeleend aan het Aartsbisschoppelijk Museum. In 1948 liet pastoor Poelman zich uitvoerig voorlichten over die apostelbeeldjes. Op […]