Schildering

Op deze muurschildering is Jacobus afgebeeld in een zwierige ruime mantel. In zijn linker hand heeft hij een staf met een krul en in zijn rechterhand een boek. Hij heeft een nimbus om zijn hoofd.

Luidklok

Oorspronkelijk was de Ter Coulsterkerk als RK Moeder Gods-kerk in gebruik. In 2001 betrok de PKN-Gemeente haar. Er zijn drie luidklokken, waarvan de middelste aan Jacob is gewijd. Deze klok stamt uit de gieterij van Eijsbouts in Asten en dateert uit 1967. Ze meet ca. 77 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 280 kg. Ze […]