Muurschildering

In dit kerkgebouw heeft men dankzij de restauratie (1967-1980) vele muur- en gewelfschilderingen te voorschijn kunnen halen. Mogelijk zijn die schilderingen van voor 1500. Rondom het koor staan twaalf pilaren als symbolische voorstelling van de twaalf apostelen. Op de  middelste twee zuilen staan afgebeeld Christus en Maria. De overige tien pilaren zijn voor de twaalf […]