Kelk

Deze kelk is een 60 cm hoge ciborie. Het deel dat bestemd is voor de hosties, oftewel de cuppa, is aan de buitenkant voorzien van een vijftal medaillons. Op elke medaillon is een figuur uitgebeeld, die een rol speelde in “De verheerlijking van Christus op de berg Thabor”. Eén ervan is Jacobus, wiens naam staat […]

Altaarbeeld

In het moderne liturgisch centrum van de R.K. Sint Calixtuskerk staat het altaar. Dit altaar is eind 20e eeuw gemaakt uit de vroegere communiebanken door de ateliers van Mengelberg te Utrecht. Het altaar werd voorzien van een apostelenreeks. Elke apostel is te herkennen aan de bij hem behorende attributen. Jacobus de Meerdere staat op de […]