Luidklok

Roemeling vermeldt een afbeelding van zowel Jacobus als van Liudgerus op de luidklok van de kerk in Garnwerd die zelf Liudgerus als patroonheilige heeft.