Wapenschild Hottinga Kee

Aan de tuinzijde van het museum, naast de vroegere hoofdingang is een grote gevelsteen geplaatst met het wapen van de stichter van het huis. Dat was Hessel van Martena die het stadskasteel stichtte in 1498. Hij trouwde met Both van Hottinga, die is overleden in 1541. Zij voerde het wapen van haar famile Hottinga van […]

Muurschildering

Een muurschildering (en wel een secco) op één van de pilaren van de Martinikerk: Jacobus met pelgrimshoed en staf.

Friese Sint-Jacobsstad

Franeker heeft een lange traditie van Sint-Jacobsverering. Dit blijkt allereerst uit de zgn. Franeker Vrijbrief, waarin voor 30 jaar een vrijgeleide wordt gegeven aan de bewoners van Westergo (go = gouw), een van de drie streken waarin de provincie Friesland in vroeger tijden was ingedeeld, waardoor zij op de vooravond en op de feestdag van […]