Schuilkerken

Na de Reformatie kwamen degenen die katholiek wilden blijven clandestien samen in een pand aan de Walstraat. In de loop van de 17e eeuw kwam er wat meer vrijheid en in 1665 werd een schuilkerk gebouwd op het terrein van de familie van Loon, ongeveer op het huidige Van Heekplein. Er mocht toen ook weer […]

Schilderij 2

Dit schilderij is door een anonieme schilder gemaakt, vermoedelijk circa 1510 in Haarlem. Het wordt toegeschreven aan de Meester van de Levensbron naar een schilderij met stilistische overeenkomsten. Het is geschilderd op paneel en het type wordt een Memorietafel genoemd. De opdrachtgevers wilden hiermee laten zien dat zij goede christenen waren en hoopten zo na […]

Liefdesgesticht Sint-Jacobus

Het liefdesgesticht Sint Jacobus is in 1868 gebouwd als een neogotisch kloostercomplex. Het is in Enschede bekender als Larinksticht, genoemd  naar Gerardus Larink die bij testament een voor die tijd aanzienlijk bezit heeft nagelaten aan de parochie om een klooster te stichten. Aan het klooster waren een R.K. bewaarschool, een handwerkschool voor meisjes en een […]

Stadszegel op Brandmonument

Op het monument op de Brink ter herinnering aan de stadsbrand van 1862 is een reliëf aangebracht van het stadszegel van Enschede. Afgebeeld is Jacobus de Meerdere. In de linker hand houdt hij een staf vast, op de rechter hand draagt hij een kerk. Dit verwijst naar zijn functie van bisschop van Jeruzalem. (Dat is […]

Beeld 3

Anoniem Titel: “Jacobus Major” lindehout Afmeting: 57,7 x 43,7 x 23,7 cm niet gesigneerd en / of gedateerd (verm. 2e helft 18e eeuw) inv. 1142 Het bovenlichaam van de apostel is afgebeeld op een sokkel, waarop zijn naam staat. Het beeld wordt omkranst door olijftakken. Jacobus draagt geen hoed. Hij draagt een schoudermantel met op […]

Sint-Jacobus de Meerderekerk-a

In 1842 werd in Enschede de eerste Sint-Jacobuskerk aan de zuidkant van de Grote Markt gebouwd. Dit was een neoclassicistisch gebouw in de zgn. Waterstaatsstijl. Bij de stadsbrand van 1862 brandde de kerk geheel af. Meteen na de brand maakte van de(n) Brink het ontwerp voor een nieuwe kerk die in 1863 werd gebouwd.

Sint-Jacobus de Meerderekerk-b

Nadat de neoclassicistische kerk bij de stadsbrand van 1862 verloren was gegaan maakte van de(n) Brink het ontwerp voor een nieuwe kerk, een neogotische driebeukige basiliek, die in 1863 werd gebouwd. Aan de voorzijde waren twee kleine traptorens. Deze kerk was rond 1930 aan vervanging toe en werd in 1932 gesloten en afgebroken. Op dezelfde […]

Jacobusgang

De Jacobusgang is het straatje aan de noordzijde naast de Jacobus de Meerderekerk.

Stadszegel

Stadszegel met beeltenis Jacobus (1325-1666) Op zondag 15 december 1325 verleende bisschop Johan van Diest op het Huys Ghore aan Enschede stadsrechten. Een van deze rechten was het voeren van een “stadtsigeli”.  Alle officiële stukken werden hiermee gewaarmerkt. Het oudst bekende en waarschijnlijk ook het eerste stadszegel stelt de patroon van de kerk en de […]

Beeld 2

Kunstenaar: onbekend Titel: “Jacobus de Meerdere” Afmetingen: 117,5x40x21,5 cm. Datering: eind 15e eeuw Objectnummer: 0246 Dit beeld van Jacobus de Meerdere komt van oorsprong uit Zuid-Duitsland. Jacobus de Meerdere is herkenbaar aan zijn breedgerande pelgrimshoed (met waarschijnlijk een Jacobsschelp?). Op de lijst geplaatst met toestemming van het Rijksmuseum Twenthe.