Sint-Jacobstraat

Over de Sint-Jacobstraat zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekend.