Zegel

Bij de oprichting van de Stichting Vicarieën Elburg (S.V.E.) is een traditioneel zegel in moderne vormgeving ontworpen. Het zegel bestaat uit een combinatie van drie motieven. Ze hebben betrekking op de naamgevers van de twee vicarieën, de apostelen Jacobus (pelgrimsstaf en schelp) en Johannes (adelaar). Als voorbeeld voor het ontwerp van het staf- en schelpmotief […]

Vicarie

Oorspronkelijk was de vicarie in de Middeleeuwen een “stichting” naar kerkelijk en wereldlijk recht. Het stichtingsvermogen en de opbrengsten werden aangewend om een priester (vicaris) te onderhouden. Daarvoor werden missen opgedragen om bepaalde heiligen te gedenken. De inkomsten van zo’n vicarie gingen naar de vicaris, die dan als “beheerder” van de aan hem toegewezen goederen […]