Sint-Jacobusgesticht

In Druten bevindt zich nog het kloostergedeelte van de Sint-Jacobusstichting van de congregatie Zusters van JMJ (Jezus, Maria en Josef). Het werd gebouwd in 1898-99 naar een ontwerp van H. van den Abeelen in een neogotische stijl. De zusters leidden daar een meisjesschool. De Sint-Jacobusstichting werd ook wel Liefdehuis genoemd. Jacobus de Meerdere was de […]

Beeld

In de topgevel van het bewaard gebleven kloostergedeelte van het Sint-Jacobusgesticht bevindt zich in de middelste nis een beeld van Jacobus de Meerdere. Op de sokkel staat zijn naam. Jacobus is blootshoofds en is gekleed in een lang gewaad. In zijn rechter hand heeft hij een boek. Zijn linkerarm is licht naar voren gebogen en […]