Sint-Jacobsplantsoen

Van de Sint Jacobsplantsoen zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekend.