Klein Sint-Jacobs Nieuwland

De polder Klein Sint-Jacobs Nieuwland ligt aan de westzijde van Brouwershaven. Het was midden 19e eeuw een onbehuisde polder en werd doorgaans Keetpoldertje genoemd. De polder werd bestuurd door de gemeente Brouwershaven. De polder grensde in het noorden aan de Grevelingen, in het oosten aan de binnenhaven van Brouwershaven, in het zuiden aan de Willem […]

Groot Sint-Jacobs Nieuwland

De polder Groot Sint-Jacobs Nieuwland ligt op Schouwen en werd in 1427 uitgegeven ter bedijking. Hij ligt aan de oostzijde van Brouwershaven. Midden 19e eeuw was het een onbehuisde polder en werd hij bestuurd door de gemeente Brouwershaven. In het noordwesten grensde de polder aan de Grevelingen, in het noordoosten en zuidoosten aan de polders […]

Beeld

De bouw van een transept en koor met kapellen en kooromgang werd begonnen in het begin van de 15e eeuw. Het koor vertoont de overgang van Vlaams- naar Brabants gerichte gotiek. De ronde zuilen zijn versierd met voorlopers van de Brabantse koolbladkapitelen. In het eerste kwart van de 16e eeuw begon de vervanging van het […]