Sint-Jacobsgasthuis

Uit de beschrijving van de voormalige Sint-Jacobskapel blijkt naast deze kapel een Sint-Jacobsgasthuis geweest te zijn. De kapel hoorde bij het gasthuis. Het gasthuis bestond eerder dan de kerk. Het gasthuis schijnt maar magertjes bezocht te zijn geweest.

Sint-Jacobskapel

Dit witte kerkje is een eenbeukige laatgotische kapel, die in de 15e eeuw is gebouwd als kapel bij het Jacobsgasthuis, dat echter nooit een florerend bestaan heeft geleid. Dit gasthuis moet links naast de kapel hebben gestaan. De kapel is later in gebruik geweest bij Engelse soldaten en weer later door de Waalse gemeente. Nog […]