Beeld

Heel hoog, op het balkon voor het orgel, staan op de bovenste rij de beelden van Sebastiaan, Jacobus Major (met schelp en staf), Jacobus Minor en Antonius Abt. Beide Jacobussen zijn in de 16de eeuw vervaardeigd door Hendrik Douverman. Van oorsprong waren het damesbeelden die van nieuwe mannenhoofden zijn voorzien. Dit zou blijken uit de […]