Jacobsleen

Het Jacobsleen of Hendrik Nannes en Catharina Epesleen is in 1511 gesticht bij testament. Het richtte zich met name op de armenzorg. In 1524 moest het Jacobsleen als prebende gekoppeld worden aan het Sint-Jacobsaltaar in de Martinuskerk. Mogelijk komt daar de naam Jacobsleen vandaan. Zoals alle katholieke liefdadigheidsinstellingen is ook het Jacobsleen vermoedelijk onder supervisie […]

Jacobsschelp

Op de houten preekstoel uit 1662 is prachtig houtsnijwerk met o.m. Bijbelse afbeeldingen aangebracht. Vrij centraal is ook een Jacobsschelp te vinden.

Jacobusbeeldje

Op de koorbanken van de Martinikerk is een klein beeldje te zien, dat, gelet op de banderollen en de pelgrimshoed, de apostel Jacobus voorstelt.

Sint-Jacobsaltaar en -prebende

Bolsward was een Hanzestad. In de meeste Hanzesteden was een Jacobuskerk of minstens een Jacobusaltaar te vinden, een kerk voor pelgrims en schippers. In Bolsward was er een Sint-Jacobsaltaar in de Martinikerk. Hieraan was een prebende gekoppeld.