Sint-Jacobspolder

Deze polder is in 1650 bedijkt. Hij ligt in de gemeente Borsele, ten zuiden van het dorp Baarland, aan de Zeedijk van de Westerschelde. In 2007 is er in deze polder een nieuw natuurgebied aangelegd, m.n. als broedgebied voor vogels.Geen verklaring gevonden voor de naam van deze polder.

Sint-Jacobspolderweg

Net zoals voor de Sint Jacobspolder is voor de Sint Jacobspolderweg vooralsnog geen nadere verklaring bekend.