Sint Jacobsgilde

Arnemuiden was een kleine stad aan open water en de scheepvaart was er belangrijk. De schippers in Arnemuiden waren verenigd in een schippersgilde dat Jacobus als patroon had en derhalve ook het Sint Jacobsgilde genoemd werd.