Regio Oost-Nederland

Social Share

 

   

Het Regioteam Oost verzorgt alle activiteiten van de vereniging in de regio. Wij hebben meer dan 1000 leden in Overijssel, Gelderland en een deel van Flevoland.

 

 

Maandelijks Café St.Jacques

 

Het doel is in een informele en gezellige sfeer ervaringen uit te wisselen, (nieuwe) leden te ontmoeten, ideeën op te doen voor een volgende tocht. Er zullen altijd ervaren pelgrims aanwezig zijn. De drankjes zijn voor eigen rekening.

 
In Apeldoorn:

Elke laatste donderdag van de maand komen geïnteresseerden van 17.00 – 19.00 bij elkaar in 'De Eetkamer', Stationsdwars-straat 2. Dit is vlak bij het Centraal Station en direct naast de Onze Lieve Vrouwekerk. Voor 2019 zijn de datums: 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 27/6, 25/7, 29/8, 26/9, 31/10 en 28/11. De maanden mei en december slaan we dus over.

 

In Hengelo (o)

Elke 2e donderdag van de maand in Hotel Nationaal, Burg. Jansenplein 27. Eveneens van 17.00 tot 19.00 uur. Voor 2019 zijn de datums: 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6, 12/9, 10/10, 14/11 en 12/12. De maanden juli en augustus slaan we dus over.

 

 

>>>> Schrijf deze datums al vast in je agenda!

 

 

 

Verder organiseren wij jaarlijks voor onze leden:

 

 

- regiobijeenkomsten in het voor- en najaar. Deze bijeen- komsten staan in het teken van de ontmoeting. Pelgrims en toekomstige pelgrims delen hun kennis en ervaringen.

In het voorjaar vindt de bijeenkomst altijd plaats in Holten. We streven naar telkens weer een interessant programma.

In het najaar komen we samen op een andere plek, ergens in onze regio. Daar staat het vertellen van de opgedane ervaringen centraal. Ook wordt dan het nieuws uit de regio uitgewisseld. Deze bijeenkomst wordt altijd afgesloten met een pelgrimsparade en een drankje in het Café St. Jacques.

Wij horen steeds weer dat, zowel de voorjaars- als najaars- bijeenkomst, als zeer inspirerend worden ervaren.

 

- gezamenlijke wandeltochten: Meestal een winter-, voorjaars- en najaarswandeling. Van elke wandeling wordt een verslag gemaakt en omlijst met foto's. De verslagen zijn op onze webpagina te lezen.

 

- informatiebijeenkomsten: Hier kunnen de leden informatie krijgen om hun pelgrimstocht goed voor te bereiden. Pelgrims die net naar Santiago zijn geweest delen dan hun ervaringen en geven antwoord op vragen. Dit geldt zowel voor lopers als voor fietsers.

 

 

E-mail adreswijziging.

Indien uw e-mail- of adres is gewijzigd, dan vragen we u dit in [mijn profiel](rechtsboven) op deze website aan te passen.

Zo blijven wij steeds over een actuele ledenlijst beschikken. Wilt u geen info meer ontvangen dan volstaat een bericht via dit contactformulier.

 

 

 


Regio Commissieleden

Gerrit Stemerding

06-46918204

Angelien Zonder

074-2661891

Angela Frieling

055-5420118

Albert Holterman 0546-871438
Hermien van Essen 06-16587475
Hanneke Kolsté 06-10831766

 

ooSTJACOBrief

Klaas Mors

redactie Mail

klik hier

 

Contact:

Regio Oost-Nederland

 

---------------------------------------------------------

 

 

Labyrint in Abdij van Sion

Wat een prachtig bouwwerk is toch de Abdij van Sion in Diepenveen (iets ten noorden van Deventer). En de kloosterkerk vooral. 

In die kerk lag vrijdagavond 12 oktober een groot tapijt met daarop de lijnen van een groot labyrint.

Het bestuur van de Regio Oost van het Genootschap Sint Jacob had dit tapijt van de Werkgroep Spiritualiteit ingehuurd’ als hoofdmoot van de najaarsbijeenkomst. Het metersgrote rode tapijt met de witte contourlijnen van het labyrint lag uitgerold in het transept van de sfeervolle kerk waarvan vooral het puntgave metselwerk heel opmerkelijk is.

Als heel bijzonder ervoeren de leden van het Genoot-schap die naar de najaarsbijeenkomst waren gekomen, de absolute stilte in de kloosterkerk van de abdij, gelegen in een bos in de nabijheid van Diepenveen. Er was werkelijk geen geluid te horen tijdens het lopen (letterlijk op kousenvoeten) van het labyrint. Een unieke ervaring, en des te jammer dus, dat de bijeenkomst met ongeveer 25 mensen maar matig bezocht was.

Voor wie nog niet eerder een labyrint had gelopen, was het een openbaring om te ervaren hoe lang de weg blijkt te zijn om naar het middelpunt ervan te komen. Een labyrint in deze vorm en in deze grootte komt alleen voor in een aantal Franse gotische kathedralen. Anders dan in een doolhof kan men in een labyrint niet verdwalen. De weg leidt langs vele concentrische lijnen en met veel ‘haakse bochten’ als vanzelf naar het middelpunt, waar-mee in de middeleeuwen uiteraard Christus als verlosser en heil van de wereld werd bedoeld.

In de tegenwoordige tijd heeft het lopen van het labyrint vooral een esoterische lading van – zoals een paar leden van de Werkgroep Spiritualiteit het noemden – ‘loslaten, ontvangen en meenemen’ op de levensweg.

Na het lopen van het labyrint werden in een gespreks-kring ervaringen gedeeld en was er vervolgens gelegenheid om foto’s te bekijken van de wandel- en fietstochten door het gebied van Regio Oost in het kader van de Camino aan het Wad. De pelgrimsparade en het café Saint Jacques sloten de mooie najaarsbijeenkomst af.

 

---------------------------------------------------------

Fietsroute Enschede - Emmerich
Er is hard gewerkt aan de beschrijving van de pelgrimsfietstocht van Enschede naar Emmerich.
Inmiddels is de tekst gereedgekomen, maar het maken van de kaartjes bleek meer werk dan verwacht. Ook daar wordt hard aan gewerkt.
Klik hier voor het zichtbaar maken van de beschrijving in pdf formaat.
Deze kan dan eenvoudig worden afgedrukt en/of op uw smartphone worden opgeslagen.
-----------------------------------------------------
 

Verslagen:

Regiobijeenkomsten.

klik hier

Regio ooSTJACOBrief

klik hier

Verslagen wandelingen

klik hier

Verslag Camino oost 2011

klik hier

 

Nieuwsbrief:ooSTJACOBrief

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief van deze regio.
Ga naar 'Mijn profiel', klik op de tab 'Nieuwsbrieven' en vink de gewenste regio aan.

 

Verschenen nieuwsbrieven:

juni 2019

mei 2019

maart 2019

september 2018

februari 2018

september 2017

maart 2017

december 2016

september 2016

maart 2016

augustus 2015

februari 2015

maart 2014

 

 

 

 

 

   

Redacteur: Klaas Mors

 

Terug naar het Genootschap