Sint-Jacobshof

Over de Sint-Jacobshof in Bergeijk ontbreken vooralsnog nadere bijzonderheden.

Luidklok

De St. Leonarduskerk staat in de kern Donk. Luidklok, de grootste van twee. Deze is vervaardigd door Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel in het jaar 1949. Naast gietersnaam, gietjaar, naam kerkgebouw en plaats, bevat het opschrift nog slechts: JACOBUS. De klok meet ca. 117 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 980 kg en klinkt met […]

Glas-in-loodraam

De Eindhovense parochie Woensel Midden Zuid heeft onder andere de Sint Petrus Kerk. In het priesterkoor boven het hoogaltaar kan men goed de gebrandschilderde glas-in-loodramen zien. De ramen zijn in 1875 ontworpen door de architect L. Hezemans uit ‘s-Hertogenbosch en gebrandschilderd door Chapronier uit Brussel. Aan de rechter kant is een kleine afbeelding van Jacobus […]

Luidklok

Derde luidklok uit een viergelui, in 1948 in Heiligerlee vervaardigd door Van Bergen. De klok meet ca. 109 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 850 kg. Ze klinkt met slagtoon Fis 1. Haar opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: JACOBUS VOCOR / JACOBO PAROCHO JUBILANTI / EX OBSIDIO REVERTENTI / PAROCHIANI ME D.D. 25 MAJI […]

Schild Sint-Catharinagilde

Bij zijn aftreden is de koning van het Sint Catharina Gilde verplicht om een schild van zuiver zilver aan het Gilde te schenken. Harry de Haan, die twee maal naar Santiago pelgrimeerde, gaf een schild waarop hij is afgebeeld als pelgrim (1992). Het is ontworpen door de kunstschilder Sjef Smeets en uitgevoerd door de zilversmid […]

Jacobuskerk (p.c.)

Deze moderne kerk is gebouwd naar een ontwerp van H.M. Koldewey als Rooms Katholieke Sint-Jacobuskerk in 1968-1969. Ten gevolge van problemen met de afbetaling is de kerk al snel daarna in 1973 verkocht aan de gemeente van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt die hem als kerk is blijven gebruiken. Bijzonder is de losstaande open klokkentoren, eigenlijk […]

Drieluik

Op dit drieluik, tussen 1950 en 1954 geschilderd door Hendrik Wiegersma, zijn naast de Christusfiguur in het midden, 14 personen weergegeven. Jacobus Major staat helemaal links. Het zijn veertien personen omdat Wiegersma Paulus ook tot de apostelen rekende en hij ook Judas er nog bij zet (helemaal rechts met gebroken nimbus).

Beeld

Dit beeld staat sinds de sluiting van de Gerardus Majella-kerk in Walsberg in de Sint Willibrorduskerk, maar heeft daar nog geen vast plekje gekregen. In de inventarislijst van de kerk staat de volgende informatie: lindenhout, gepolychromeerd; h.90; XIXa; afkomstig uit kerk Kessel (Maren-Kessel), door pastoor Roes op 11 september 1934 aangekocht; hoofd en voetstuk met […]

Glas-in-loodraam

De Sint Petrus Bandenkerk te Bladel werd in 1925 gebouwd in de tuin van de pastorie. Haar voorganger was een neogotische basiliek uit 1880, ontworpen door Peter Bekkers, die aan de 15e eeuwse toren was vast gebouwd. Deze kerk werd gesloopt in 1927, maar de toren bleef behouden. De huidige kerk, met als architect Hubert […]

Gemeentewapen

De parochiekerk van Westerhoven was toegewijd aan Sint Servatius. In bestuurlijk opzicht behoorde het dorp tot 1810 bij Bergeyk. De burgemeester van Westerhoven gebruikte in uitzonderlijke gevallen het wapen van Bergeijk, daar zijn eigen gemeente geen gemeentewapen had. In 1818 werd bij Koninklijk Besluit als wapen van Westerhoven verleend een afbeelding van St. Servatius. Op […]