Liefdesgesticht Sint-Jacobus

Het liefdesgesticht Sint Jacobus is in 1868 gebouwd als een neogotisch kloostercomplex. Het is in Enschede bekender als Larinksticht, genoemd  naar Gerardus Larink die bij testament een voor die tijd aanzienlijk bezit heeft nagelaten aan de parochie om een klooster te stichten. Aan het klooster waren een R.K. bewaarschool, een handwerkschool voor meisjes en een […]

Stadszegel op Brandmonument

Op het monument op de Brink ter herinnering aan de stadsbrand van 1862 is een reliëf aangebracht van het stadszegel van Enschede. Afgebeeld is Jacobus de Meerdere. In de linker hand houdt hij een staf vast, op de rechter hand draagt hij een kerk. Dit verwijst naar zijn functie van bisschop van Jeruzalem. (Dat is […]

Sint Jacobsaltaar-b

Toen de bisschopszetel in 1661 verplaatst werd naar de Sint Christoffelkerk (die daarmee kathedraal werd) verhuisde het aan de Broederschap van Sint Jacob toebehorende Sint Jacobsaltaar mee. Het is onbekend waar in de kerk dit altaar een plek vond (in de vrij kleine Sint Jacobskapel of elders in de kerk?). In latere inventarisaties van monumenten […]

Glas-in-loodraam

Het oudste deel van de kerk in Almen stamt waarschijnlijk uit de tweede helft van de 14e eeuw. In 1849 werd de kerk aan de noordzijde vergroot. In 1915 werd het koor geopend naar de kerk (het was voordien in gebruik als consistoriekamer). Zo’n protestants kerkgebouw moet het hebben van de vorm en de uitstraling […]

Beeld 3

Anoniem Titel: “Jacobus Major” lindehout Afmeting: 57,7 x 43,7 x 23,7 cm niet gesigneerd en / of gedateerd (verm. 2e helft 18e eeuw) inv. 1142 Het bovenlichaam van de apostel is afgebeeld op een sokkel, waarop zijn naam staat. Het beeld wordt omkranst door olijftakken. Jacobus draagt geen hoed. Hij draagt een schoudermantel met op […]

Sint-Jacobus de Meerderekerk-a

In 1842 werd in Enschede de eerste Sint-Jacobuskerk aan de zuidkant van de Grote Markt gebouwd. Dit was een neoclassicistisch gebouw in de zgn. Waterstaatsstijl. Bij de stadsbrand van 1862 brandde de kerk geheel af. Meteen na de brand maakte van de(n) Brink het ontwerp voor een nieuwe kerk die in 1863 werd gebouwd.

Sint-Jacobus de Meerderekerk-b

Nadat de neoclassicistische kerk bij de stadsbrand van 1862 verloren was gegaan maakte van de(n) Brink het ontwerp voor een nieuwe kerk, een neogotische driebeukige basiliek, die in 1863 werd gebouwd. Aan de voorzijde waren twee kleine traptorens. Deze kerk was rond 1930 aan vervanging toe en werd in 1932 gesloten en afgebroken. Op dezelfde […]

Hilgenhuuske

In Lonneker (postadres Enschede) is op de Lonnekeres in 2015 een hilgenhuuske (veldkapel, heiligenhuisje) geplaatst dat tevens dienst doet als  rustplek voor pelgrims. Dit kapelletje is gebouwd in de buurt van de plek waar het oude kapelletje stond dat in 1820 bij de bouw van de eerste kerk in Lonneker is gesloopt. Sinds 2015 staat […]

Glas-in-loodraam 2

Dit gebrandmerkt glas-in-loodraam is te vinden in de nis bij het begin van de rechter zijde van het koor. Jacobus de Meerdere is hierop afgebeeld als een pelgrim. Hij is herkenbaar aan de schelp op zijn hoed en aan zijn staf met een kruikje. Jan Schoenaker maakte dit raam in 1953 wegens herontdekking van de […]

Grote- of Jacobuskerk (p.c.)

De Grote- of Jacobuskerk staat midden op de Oude Markt, het middelpunt van het stadsleven van Enschede. Tot de reformatie was Jacobus de Meerdere de patroonheilige van deze kerk. Waarschijnlijk is op deze plaats al in de 8e eeuw een klein houten kerkje gebouwd. Rond het jaar 1000 werd dat vervangen door een eenvoudige vierkante […]