Kelk 1

Op de zeslobbige voet van de kelk uit 1868 is telkens in een driepas een figuur gegraveerd. In een van de lobben staat Sint-Jacob, gekleed in lange gewaden met pelgrimsstaf en boek en op het hoofd de pelgrimshoed. De kelk is geschonken op 2 september 1868, bij het 50-jarig huwelijk van Wilhelm Doon en Wilhelmina […]

Grote of Sint-Jacobskerk (p.c.)

Jacobskerk Den Haag

De Grote of St. Jacobskerk behoort met het Binnenhof tot de oudste gebouwen van Den Haag. Vermoedelijk bestond er al een houten kerk in de 13de eeuw. In 1335 spreken de bronnen van de ‘grote kercke’, hetgeen duidt op een stenen godshuis. Rond 1420 verrees de zeskantige toren. Aan het eind van de 15de eeuw […]

Miniatuur

Missaal – uitgegeven door Henricus Reiss, Wenen 1872. Op 25 juli (p. 471) is in het missaal het misformulier van het Jacobusfeest opgenomen. De linkerkolom van de bladzijde is versierd met een kleurige afbeelding van de heilige apostel. De bladspiegel doet denken aan een vijftiende-eeuws verlucht handschrift. Jacobus staat in een open gebouwtje. Hij draagt […]

Glas-in-loodraam 2

Jacobus Major Glasraam – Alex Aspeslagh, 1939 In de “misdienaarsgang” kan men een glasraam bewonderen dat in een modernere stijl is gemaakt. Het raam is in drie compartimenten verdeeld. In het onderste gedeelte is Jacobus in zijaanzicht uitgebeeld, enkel met hoofd en schouders. Hij is naar rechts gewend en is blootshoofds. Het middelste raamgedeelte bevat […]

Muurschildering 2

Deze afbeelding staat linksboven hoog aan de apsis van kerk. De Maria van Jessekerk (eertijds Sint Jozefkerk) verrees tussen 1875 en 1882 naar ontwerp van Everard Margry, een leerling van de bekende architect Pierre Cuypers. Deze schildering dateert uit de jaren 1904 en 1905. De muurschilderingen zijn indertijd met veel aandacht voor detail uitgevoerd door […]

Beeld 4

Dit is een beeld van een zittende Jacobus. Inzijn linker hand heeft hij een staf met een kalebas. Zijn hoofd is omgeven door een nimbus.

Glas-in-loodraam 1

Sint-Jacob en Sint-Jozef Glasraam – 1978, Frans Nicolas sr. In de apsis van de kerk zijn apostelen en andere heiligen twee aan twee in lancetvormige ramen geplaatst. Links van het koor, naast de heilige Jozef, is Jacobus te zien. Hij is gekleed in het bekende apostelgewaad. Op het hoofd draagt hij de breedgerande pelgrimshoed, versierd […]

Muurschildering 1

De Maria van Jessekerk is een neogotische rooms-katholieke parochiekerk in Delft, gebouwd in de periode 1875-1882 en oorspronkelijk gewijd geweest aan St. Jozef. Het is een ontwerp van Evert Margry, leerling van P.J.H. Cuypers. De kerk is thans gewijd aan Maria van de Boom van Jesse, daarmee verwijzend naar Jezus als de loot aan de […]

Gravure

Burijngravure. Jacobus Mathan, 1624. De heilige Jacobus is voorgesteld als een pelgrim onderweg. Hij draagt een kort, opgeschort kleed en een mantel voorzien van een pelerine. Deze is versierd met drie schelpen en twee maal de gekruiste pelgrimsstafjes. Deze komen eveneens voor op de rand van zijn hoed, tussen drie schelpen vastgehecht. Hij draagt knielange […]

Muurschildering 3

– Triforium – 1888-1889 – Atelier Cuypers-Stoltzenberg, Roermond. In het triforium van het middenschip zijn, telkens twee aan twee, de apostelen staande voorgesteld. Aan de zuidelijke wand staat Sint-Jacob naast Sint-Paulus. De kerkpatroon draagt het conventionele lange apostelgewaad: lang kleed en gedrapeerde mantel. Hij houdt in de rechter hand de pelgrimsstaf, versierd met een schelp […]