St Jacobstraatje in Oirschot

  In een Memorie van Successie uit 1832 wordt melding gemaakt van een St Jacobsstraatje in Oirschot. De tekst luidt als volgt: Memorie van Aangifte der Nalatenschap van Diliana Merks. Ik, ondergetekende Hendrik van Nuenen, wonende te Oirschot, Provincie Noord-Braband, kiezenden domicilium in mijnen Woning te Oirschot, wijk Kerkhof nr. 247, verklaar dat de Nalatenschap […]

Sint Jacobstraat

Van de Sint Jacobstraat zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekend.

Sint-Jacobshof

Sint Jacobs- of Crayenboschhofje, Het charmante Hofje is in de loop van de jaren uitgebreid. In 1672 is het gesticht door Gommarus Jacobsz Kraayenbosch, een rijke RK koopman; hij wilde een RK hofje stichten, maar vanwege de Reformatie was dit niet mogelijk. Toch kon hij er voor zorgen dat er RK regenten werden aangesteld en […]

Sint-Jacobsgracht

Het is onmiddellijk duidelijk dat het hier gaat om een gedempte gracht. Het plaveisel is er als het ware op aangepast. Op de gracht zijn verschillende complexen met een sociale inslag te vinden. Zoals Huize St. Maarten geheel rechts op de foto met gevelsteen en ook daarnaast verschillende andere instellingen. In Haarlem heeft men na […]

Sint-Jacobsplein

Toen het ziekenhuis in 1989 verhuisd was naar Zwijndrecht is het gehele complex tussen de Grotekerksbuurt en de Houttuinen gesloopt. De kapel bleef behouden, evenals de monumentale historische panden aan de Grotekerksbuurt. Het terrein werd vanaf 1995 herontwikkeld en voor het stratenplan werd gekozen voor één naam, n.l. Sint-Jacobsplein, als een herinnering aan het Sint-Jacobsgasthuis […]

Sint-Jacobstraat

Met Jacob in de straatnaam St. Jacobsstraat wordt bedoeld St. Jacobus de Meerdere. Deze straat is een samenvoeging van de vroegere Sint Jakobsstraat, Sint Jakobssteeger en Korte Sint Jakobsstraat.

Sint-Jacobusstraat

Het dorp Maaskantje ligt tegen Den Dungen aan. Maaskantje behoort tot de gemeente Sint Michielsgestel. Sinds 1966 behoort Den Dungen ook tot de gemeente Sint Michielsgestel. Parochieel heeft Maaskantje echter altijd behoort tot Den Dungen. De Sint Jacobusstraat in Maaskantje is vernoemd naar de patroonheilige van de Sint-Jacobuskerk in Den Dungen.