Zijpaneel memorietafel met Jacobus (schilderij op houten paneel)

Linkervleugel van een memorietafel (herdenkingstafereel van de overledenen in een familie) met acht mansportretten (binnenzijde linkervleugel). Het rechterpaneel bevat de afbeeldingen van 9 vrouwen; respectievelijk vergezeld van de heiligen Jacobus Major en Maria Magdalena. Op het linkerpaneel de knielende stichter Willem Jelysz van Soutelande (overl. 1515-16) in de wapenrusting van een ridder van de Broederschap […]

Schildering

De Sint Jozefkerk bestaat uit een middenschip met twee zijbeuken. Gezien vanaf de entree ziet men tegen het eind van de rechter zijbeuk het Sint Jozefaltaar, vlakbij het liturgisch centrum. Het Sint Jozefaltaar werd omstreeks 1898 gemaakt door beeldhouwer F.W. Mengelberg te Utrecht.Het centrale deel van het Sint Jozefaltaar geeft Sint Jozef weer als timmerman […]