Plaquette Via Brugensis

Plaquette, aangebracht op de zijgevel van Museum Bizarium in Sluis. Het beschrijft het feit en de geschiedenis van een aanvoerroute naar Santiago via Sluis en Brugge.

Kaarsenkroon Walburgiskerk

In de Walburgiskerk te Zutphen hangt centraal tamelijk vooraan in de kerk een grote kaarsenkroon met een diameter van rond 3 m. Het is een gotische kaarsenkroon uit het jaar 1395. De kroon is twaalfhoekig en op iedere zijde staat de vergulde naam van een heilige uit de vroegste tijd, veel van een apostel, maar […]

Luidklok 1

Voor de Laakkapel (tussen 1966-2000 heette deze kerk (Herv) Andreas-kerk) vervaardigde de Firma Js. Zimmer & Zonen te Amsterdam in 1948 een luidklok. De klok meet ca. 70 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 215 kg. Ze klinkt met slagtoon d 2. Haar opschrift bestaat naast het gietersmerk -wapenschildje van Amsterdam met erin de letters […]

Luidklok

Luidklok, in 1950 vervaardigd door Petit Fritsen in Aarle-Rixtel. De klok meet ca 98 cm in de onderdoorsnede, weegt ca 580 kg en klinkt met slagtoon Gis 1. Haar opschrift luidt, naast gietersnaam en gietjaar: JACOBUS / 1950.

Luidklok

Luidklok, de kleinste van vier klokken. De drie kleine klokken werden in 1999 door Eijsbouts in Asten vervaardigd. Het opschrift van de kleinste klok -naast gietersnaam en gietjaar- luidt: JACOBUS MAIOR VOCOR De klok meet ca. 60 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 145 kg. Ze klinkt met slagtoon fis 2.<br. (de kerk wordt tevens […]

Putdeksels

Op zaterdag 20 april 2002 werd een nieuw jacobalium in Nederland onthuld, en wel in Leeuwarden. Deze stad had vroeger een complete Sint-Jacobssymboliek: een straat, een kapel, een toren, een gasthuis en een prachtige Sint-Jacobspoort in het zuiden van de stad. Alleen de straat rest ons nog. Bij de renovatie van deze Sint-Jacobsstraat werd gezocht […]

Luidklok

De kleinste der vijf luidklokken, in 1948 vervaardigd door Van Bergen in Heiligerlee, voor de Sint Petruskerk is gewijd aan Jacobus. De klok meet ca. 77 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 270 kg. Ze klinkt met slagtoon c 2. Haar opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: FILIVS TONITRVI / CORDA INCENDO / IACOBVS

Jacobshoorn

St. Jacobus is de patroon van het gilde van de grootveer- of wytschippers. De drinkhoorn is (volgens overlevering) geschonken door koning Filips II. De hoorn is in de negentiende eeuw verloren gegaan. onderste plaatje: Zilverbeslag van de hoorn met links de apostel Jacobus steunend op een staf-zwaard met de schelp. Het Gildehuis van de ‘Grootveerschippers’ […]

Luidklok

Luidklok, in 1961 vervaardigd door Eijsbouts in Asten. De klok meet ca. 68 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 180 kg. Ze klinkt met slagtoon d 2. Ze maakt -als basisklok- deel uit van een uit 17 klokken bestaand automatisch klokkenspel. Naast gietersnaam, jaartal (als PASEN 1961) en de vermelding van het feit dat deze […]

Luidklok

Kleinste der twee luidklokken, in 1948 vervaardigd door Van Bergen te Heiligerlee. Deze klok meet ca. 70 cm in onderdoorsnede, en haar gewicht bedraagt ongeveer 200 kg. Ze klinkt met slagtoon d 2. Het opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: ST JACOBUS 1948.