Plaquette Via Brugensis

Plaquette, aangebracht op de zijgevel van Museum Bizarium in Sluis. Het beschrijft het feit en de geschiedenis van een aanvoerroute naar Santiago via Sluis en Brugge.

Kaarsenkroon Walburgiskerk

In de Walburgiskerk te Zutphen hangt centraal tamelijk vooraan in de kerk een grote kaarsenkroon met een diameter van rond 3 m. Het is een gotische kaarsenkroon uit het jaar 1395. De kroon is twaalfhoekig en op iedere zijde staat de vergulde naam van een heilige uit de vroegste tijd, veel van een apostel, maar […]

Luidklok

In de toren van de Pancratius hingen vier klokken: de Pancratius, Clemens, Maria en de Gabriël. De klokken Clemens, Maria en Gabriël komen uit een kerk in Bussum. De Pancratiusklok was atonaal en is in 2008 vervangen door de Jacobklok. Dit is nu de grootste van de vier luidklokken in de toren van de Pancratiuskerk. […]

Parochiestempel

Een mooie parochiestempel van de R.K. St. Jacobuskerk met Jacobus de Meerdere, die met zijn linker hand een pelgrimsstaf vasthoudt en met zijn rechter het Boek.

Luidklok

Voor de Verrijzeniskerk werd in 1965 een viergelui vervaardigd door de firma Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel was vervaardigd. De klok 2 is gewijd aan Jacobus, meet ca. 64 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 155 kg. Ze klinkt met slagtoon dis 2. Het opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: JACOBUS / 8 JANUARI 1965 […]

Koningsscepter

Zie de tekst bij de koningsketen. Op 26 april 2015 is al het zilver van het gilde gestolen na het openbreken van de kluis waar het bewaard werd. De hier beschreven voorwerpen komen hopelijk ooit terug.

Luidklok

Luidklok, in 1950 door Petit & Fritsen vervaardigd in Aarle-Rixtel. De klok was een gift van Jaap Stroomer aan de kerk van Oudorp, n.a.v. het overlijden van zijn vrouw. Het opschrift luidt, naast gietersnaam en gietjaar: JACOBUS VOCOR / IN MEMORIAM CONJUGNUM STROOMER-DUIN / A.D. 1950 OUDORP De klok meet ca. 104 cm in onderdoorsnede […]

Koningskroon

Zie de tekst bij de koningsketen. Op 26 april 2015 is al het zilver van het gilde gestolen na het openbreken van de kluis waar het bewaard werd. De hier beschreven voorwerpen komen hopelijk ooit terug.

Luidklok

Luidklok, de kleinste van het driegelui. Deze klok werd vervaardigd door Eijsbouts-Lips in 1948 en meet ca. 61 cm in de onderdoorsnede. Haar gewicht bedraagt ongeveer 140 kg, haar slagtoon is e 2. De opschriften zijn in de klokwand gegraveerd, naast gietersnaam en jaartal lezen wij nog: VOCOR JACOBUS

Luidklok

Oorspronkelijk was de Ter Coulsterkerk als RK Moeder Gods-kerk in gebruik. In 2001 betrok de PKN-Gemeente haar. Er zijn drie luidklokken, waarvan de middelste aan Jacob is gewijd. Deze klok stamt uit de gieterij van Eijsbouts in Asten en dateert uit 1967. Ze meet ca. 77 cm in onderdoorsnede en weegt ongeveer 280 kg. Ze […]