Plaquette Via Brugensis

Plaquette, aangebracht op de zijgevel van Museum Bizarium in Sluis. Het beschrijft het feit en de geschiedenis van een aanvoerroute naar Santiago via Sluis en Brugge.

Kaarsenkroon Walburgiskerk

In de Walburgiskerk te Zutphen hangt centraal tamelijk vooraan in de kerk een grote kaarsenkroon met een diameter van rond 3 m. Het is een gotische kaarsenkroon uit het jaar 1395. De kroon is twaalfhoekig en op iedere zijde staat de vergulde naam van een heilige uit de vroegste tijd, veel van een apostel, maar […]

Stempel

Het stempel van Sint Jabik. Een driehoekig stempel met in het midden de Jacobsschelp, symbool van de pelgrims naar Sint-Jacobus op het Sterreveld, Santiago de Compostela. De schelp is het symbool van de wedergeboorte – herschepping – recreatie. In de top van de driehoek: een zespuntige ster, de ‘noordster’, de poolster. Linksonder een wulk, waaruit […]

Stempel

Op het stempel van de Jacobuskerk in Renesse is tegen een achtergrond van een Jacobsschelp, de torenzijde van de kerk afgebeeld en als tekst is het opschrift van de luidklok aangebracht. Salvatrix seculi, Stella maris succure ora nobis (Redster der eeuw, sterre der zee, wees onze hulp). De Jacobuskerk te Renesse is stempelpost voor de […]

Luidklok

De tweede van de vier luidklokken, in 1948 vervaardigd door Van Bergen te Heiligerlee. Deze klok meet ca. 90 cm in onderdoorsnede, en haar gewicht bedraagt ongeveer 480 kg. Ze klinkt met slagtoon A1. Het opschrift luidt naast gietersnaam en gietjaar: JACOBUS / AL BEN IK MAAR KLINKEND METAAL, / TOCH SPREEK IK DE LEVENDE […]

Plastiek

Pecten elagansca. 18 miljoen jaar oudApt. Franrijk Deze wanddecoratie is aangeboden door het Gemeentebestuur van Zwijndrecht op 15-11-1989.

Zegel

Bij de oprichting van de Stichting Vicarieën Elburg (S.V.E.) is een traditioneel zegel in moderne vormgeving ontworpen. Het zegel bestaat uit een combinatie van drie motieven. Ze hebben betrekking op de naamgevers van de twee vicarieën, de apostelen Jacobus (pelgrimsstaf en schelp) en Johannes (adelaar). Als voorbeeld voor het ontwerp van het staf- en schelpmotief […]

Luidklok

Luidklok, gewijd aan Jacobus. Het (slordig uitgevoerde) opschrift meldt ons naast de gietersnaam nog:ME JACOBUM DONUM DEDIT AEDITICATOR ECCLESIAE 22 AUG. 1949 Het lijkt erop dat het AEDIFICATOR zou moeten zijn en dan betekent het dat de bouwer van de kerk de klok als geschenk gegeven heeft. Deze klok is een werkstuk uit de gieterij […]

Parochiestempel

Het huidige stempel van de Jacobikerk is gemaakt door H. van Kooten naar een tekening van het oude stempel uit de 14e eeuw. In de 16e eeuw kwam er een nieuw stempel. Op alle drie de stempels, die uit de 14e eeuw, die uit de 16e eeuw en de laatste uit de 20e eeuw staat […]

Koningsketen

Het Sint-Jacobusgilde te Zeeland bezit een origineel medaillon uit 1475 met daarop de afbeelding van de patroonsheilige, Sint Jacobus. Op het medaillon de tekst: ‘DIT.HOERT.Toe.Die. Schtterie. Van. S. Jacob.op.seelant’. Het medaillon maakt deel uit van ketting, bestaande uit 50 Jacobschelpjes symbool van het aantal leden. De ketting draagt de koningsvogel. De ketting hoort samen met […]