Jacobusschool

De school Sint Jacobus is gesticht in 1960 als Mulo en werd later Mavo. De school is opgegaan als vmbo-afdeling in het Da Capo College.

St. Jacobskapel (r.k./p.c.)

In de Oude Benedenstad van Nijmegen is een kleine kapel als historisch monument bewaard gebleven, de kapel van het Sint-Jacobsgasthuis, in oude stadsdocumenten aangeduid als ”suncte Jacobs gasthuys tot Nymeegen geleegen in die Heesselstraat”. In feite lag het niet aan, maar enkele tientallen meters achter de Hezelstraat, in de richting van de Waal. De priester […]

Ruïne Sint-Jacobskapel

In Vragender staat nog een overblijfsel (muur) van de vroegere Sint-Jacobskapel. Niet ver voor het jaar 1444 werd op deze plaats de laat gotische Sint Jacobuskapel gebouwd in opdracht van de kerk in Groenlo. Otto van Bronkhorst, de heer van Borculo waaronder Vragender als buurtschap van Lichtenvoorde ressorteerde, verleende daarvoor zijn toestemming. De afmetingen van […]

Jacobuskerk-c (p.c.)

In 1836 was het bestaande kerkgebouw zodanig vervallen dat het moest worden afgebroken. Op de muren van het kerkschip werd de huidige kleinere kerk opgetrokken met afbraakmateriaal van de oude kerk. Het is een zaalkerk. De kerk heeft een houten torentje. De kerk werd op 8 oktober 1837 in gebruik genomen en in 1895 aan […]

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

De Sint Jacobuskerk is gebouwd in de jaren 1875-1878 naar het ontwerp van de grote bouwmeester uit de periode van de neogotiek, P.J.H. Cuypers. Het is het enige bouwwerk van hem in Den Haag, maar wel een van de mooiste scheppingen van deze stijl in ons land. Daarom staat de kerk dan ook op de […]

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

O. Spinnewijn heeft de geschiedenis van de parochie en de kerk in Schipluiden beschreven. Al tussen 1250 en 1300 is er een kerk gebouwd in Schipluiden, waartoe ook de buurtschap Hodenpijl behoorde. De kerk was toegewijd aan Sint Michaël. In 1567 is hier de beldenstorm vrij rustig verlopen. In 1572 werd de kerk geconfisqueerd. Na […]

Sint Jacobshuis

In 1580 werd het Sint Jacobshuis door de stad Zierikzee in eigendom overgenomen, omdat het gilde zelf geen middelen meer had om het te onderhouden. In 1582 werd hetzelfde huis bestemd tot bergplaats van de stedelijke artillerie (arsenaal). De voorraad kanonnen, geweren en munitie werd hier geborgen. Eigendommen van het gilde, bestaande uit landerijen, werden […]

Fort Sint Jacob

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog speelde Zeeuws-Vlaanderen een belangrijke rol. Toen Prins Maurits in 1586  Axel op de Spanjaarden heroverde werden de dijken doorgestoken. Hierdoor werd Axel een eiland en dat zou tot 1790 zo blijven. Aan de Fortdijk, tussen Axel en Koewacht, zijn de resten van het voormalige fort Sint Jacob terug te vinden. Met […]

Sint-Jacobusklooster

Aan de Broekhovenseweg stond het klooster van de zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus (ofwel de zusters van Moerdijk). Het klooster was gewijd aan Jacobus de Meerdere. Een beeld van de apostel staat nog altijd op de gevel van het pand dat nu dienst doet als Acupuntuur Praktijk. Het klooster is gebouwd in 1928 […]

Sint-Jacobus de Meerdere kerk (r.k.)

In de jaren twintig van de 20e eeuw bestond in Egchel de behoefte aan een eigen parochiekerk, die vooral werd gevoeld, omdat de school (die destijds ook door de parochie werd georganiseerd) naar de mening van een aantal inwoners te ver weg lag. De bisschop was echter van mening, dat een parochie niet levensvatbaar was […]